19.04.2017) Andrias Isik

This is the Forum for Beth Suryoyo Assyrian

Moderators: Fred Aprim, Webmaster, Hanna Hajjar, George Stifo

19.04.2017) Andrias Isik

Postby Mtaybono » Wed Apr 19, 2017 5:06 pm

Andrias Isik
1. tim
Jag vill informera alla om medlemsregistret som ARS tillhandahåller. Jag har personligen varit i kontakt med kansliet då jag begärt utdrag ur medlemsregistret. För att klargöra har jag aldrig givit riksförbundet samtycke att lagra uppgifter om mig och familjemedlemmar, inte heller har de tidigare informerat mig om vad för data de lagrar.
Jag begärde ett utdrag från medlemsregistret och kom i kontakt med Afram Yakoub som hänvisade mig till min lokala förening då det rörde sig om samma medlemssystem som föreningen använder sig av. Jag skicka ett nytt meddelande och ville veta vilka uppgifter som lagrats och i vilket syfte de använts. Då fick jag till svar att det användes till utskick av medlemstidningar och fakturor. Jag frågade vem som administrerar registret, vem som har hand om databasen där allt lagras och fick till svar att det registreras av registreringsanvarig i min förening och att databasen tillhandahålls av företaget Föreningssupport. Då blev följdfrågan och en ganska enkel sådan, vem betalar fakturan till Föreningssupport? Att tillhandahålla är en sak men på uppdrag av vem? Då kom nästa mail:
vi hänvisar dig till din föreningsstyrelse och registeransvarig i din förening för vidare förfrågningar.
Hela tiden hänvisade jag till personuppgiftslagen under våra mailkonversationer men utan framgång.
Då kontakta jag Föreningssupport och påtala att Riksförbundet vägrar lämna ut uppgifter varpå de rekommenderade mig att göra en polisanmälan men att jag skulle vänta till måndag då de skulle kontakta riksförbundet eftersom de troligtvis inte insåg allvaret i det hela. Tisdag klockan 10 hade jag en printscreen från medlemsregistret med mina uppgifter skickad från en annan person på kansliet.
Därefter har jag mailar och frågat varför man vägrade lämna ut dessa uppgifter till en början samt att jag inte gett samtycke till att lagra de uppgifter som fanns där och att de troligtvis bryter mot personuppgiftslagen eftersom den bygger i stort på samtycke.
Jag väntar fortfarande på svar.
I registret syns en person som huvudmedlem och alla uppgifter såsom personnummer, namn, adress osv- offentliga uppgifter visserligen till största delen- men också information om din familj såsom barn och make/maka.
Jag har efter detta mailat för att få svar på varför och var någonstans jag gett mitt samtycke till att de har dessa uppgifter lagrade utan mitt samtycke men får inget svar. Därför mailade jag och bad de ta bort/förstöra alla lagrade uppgifter om mig och bad om att få en bekräftelse när detta är gjort. Fortfarande inte fått svar....
Så varför skriver jag detta? Jo för att jag vill informera alla som finns med i medlemsregistret om att man lagrar uppgifter som du inte samtyckt till (brott mot personuppgiftslagen) och agerandet från ARS visar att det är något som inte stämmer, om de inget har att dölja varför lämnar man inte ut uppgifterna direkt? Varför säger man inte att det är riksförbundet som administrerar och betalar för databasen där all data lagras? Skickas informationen till tredje part? Ja frågorna är många...svaren desto färre....Fortsättning följer....
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0068719162
Mtaybono
 
Posts: 797
Joined: Wed Dec 12, 2007 6:16 pm

Return to Main Forum

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests

cron